Άμεση επιλογή προϊόντος Εξοπλισμός γεωτρύπανων

Προσαρμογέας για οπές φύτευσης

Γενικά

Προσαρμογέας για οπές φύτευσης για γεωτρύπανο BT 45

5,60 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.