Άμεση επιλογή προϊόντος Εξοπλισμός γεωτρύπανων

Τσοκ

Bohrfutter: Für den Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss am Erdbohrgerät

Γενικά

Για BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. Για τρυπάνια με διάμετρο έως 13 mm.

524,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.