Άμεση επιλογή προϊόντος Εξοπλισμός γεωτρύπανων

Τσοκ

Γενικά

Για BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121. Για τρυπάνια με διάμετρο έως 13 mm.

459,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.