Άμεση επιλογή προϊόντος Εξοπλισμός γεωτρύπανων

Αορτήρας

Γενικά

Πρακτικό παρελκόμενο για STIHL BT 45. Ιδανικό για τη μεταφορά του μηχανήματος.

15,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.