Άμεση επιλογή προϊόντος Γυαλιά ασφαλείας

Προστατευτικά γυαλιά Light, άχρωμα

Προστατευτικά γυαλιά Light

Γενικά

Προστατευτικά γυαλιά Light, χωρίς αντιθαμβωτική προστασία

8,40 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2020. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.