Άμεση επιλογή προϊόντος Μπαταρίες, φορτιστές και παρελκόμενα για σειρά PRO

Ισχυρή μπαταρία AP 100

Γενικά

AP 100 battery

Μπαταρία ιόντων λιθίου με τάση 36 V και χωρητικότητα 76 Wh. Η διάρκεια εξαρτάται ανάλογα με το μηχάνημα. Με ένδειξη μπαταρίας (LED). Συμβατό με όλους τους φορτιστές AL 100, AL101, AL 300 και AL 500.

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2019. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

AP 100 battery

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ενέργεια μπαταρίας Wh 76
Βάρος kg 0,8
Χρόνος λειτουργίας MSA 160 C-BQ λεπτά 1) 17
Χρόνος λειτουργίας MSA 200 C-BQ λεπτά 1) 15
Χρόνος λειτουργίας FSA 65 λεπτά 1) 30
Χρόνος λειτουργίας FSA 90 λεπτά 1) 15
Χρόνος λειτουργίας FSA 85 λεπτά 1) 15
Χρόνος λειτουργίας HLA 65 Λεπτά 1) 60
Χρόνος λειτουργίας HLA 85 λεπτά 1) 60
Χρόνος λειτουργίας HTA 65 λεπτά 1) 17
Χρόνος λειτουργίας ASA 85 λεπτά 1) 200
Χρόνος λειτουργίας BGA 85 λεπτά 1) 8
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 339 m² 2) 120-150
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 339 C m² 2) 120-150
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 443 m² 2) 130-160
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 443 C m² 2) 130-160

1) Ο χρόνος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης
2) Η επιφάνεια χόρτου διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.