Άμεση επιλογή προϊόντος Μπαταρίες, φορτιστές και παρελκόμενα για σειρά PRO

Βαλίτσα μεταφοράς μπαταριών

Γενικά

Για τη μεταφορά μπαταριών και φορτιστή, με εξοικονόμηση χώρου. Συμβατό με τα συστήματα Sortimo L-BOXXen και Sortimo Globelyst για μεταφορά στο αυτοκίνητο. Για τέσσερις μπαταρίες ή δύο μπαταρίες και φορτιστή.

70,39 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2020. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Akku-Box

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Values
Βάρος kg -
Τάση μπαταρίας V -
Χρόνος λειτουργίας MSA 160 C-BQ λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας MSA 200 C-BQ λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας FSA 65 λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας FSA 85 λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας HLA 65 Λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας BGA 85 λεπτά 1) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 339 m² 2) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 339 C m² 2) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 443 m² 2) -
Επιφάνεια χόρτου VIKING MA 443 C m² 2) -
Χρόνος λειτουργίας HSA 66 λεπτά 1) -
Χρόνος λειτουργίας HSA 86 λεπτά 1) -

1) Ο χρόνος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης
2) Η επιφάνεια χόρτου διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο χρήσης

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.