Άμεση επιλογή προϊόντος Μπαταρίες, φορτιστές και παρελκόμενα για σειρά PRO

Κουτί Μπαταρίας Μ με αντιολισθητικό υλικό για μπαταρίες AP

Size M battery box: For safe storage and convenient transport of batteries and chargers

Γενικά

Για εξοικονόμηση χώρου και εύκολη μεταφορά μπαταριών και φορτιστή. Συμβατό με συστήματα οχημάτων Sortimo L-BOXXes και Sortimo Globelyst. Με αντιολισθητικό πάτο για αξεσουάρ, π.χ. Β. Μπαταρίες AP και φορτιστές AL.

99,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.