Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Σωλήνες αναρρόφησης

Γενικά

Σωλήνες αναρρόφησης για τις σκούπες SE 62 E- SE 133 ME.

από 32,50 €* 

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2020. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.