Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Πέλμα δαπέδου Kombi

Combination floor nozzle: Ideal for dry vacuuming of large areas of hard surfaces and carpeted floors

Γενικά

Πλάτος 280 mm. Με ποδομοχλό για λείες επιφάνειες και μοκέτες.

52,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.