Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Λαβή για ξεφλουδιστήρι κομμένο και σφυρήλατο

Γενικά

Λαβή για ξεφλουδιστήρι κομμένο και σφυρήλατο

10,80 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.