Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες

Για ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

STIHL - Επείγουσα προειδοποίηση

Μην παρασύρεστε από τις φαινομενικά χαμηλές τιμές διότι τελικά οι απομιμήσεις των αλυσοπριόνων έχοντας μειωμένη διάρκεια ζωής, μειωμένες επιδόσεις και κανενός είδους ασφάλεια, σας κοστίζουν ακριβά.

Μηχανήματα που δεν πληρούν κανένα κανόνα ασφαλείας

Αρκετά συχνά εμφανίζονται στο εμπόριο μηχανήματα ακαταλλήλα προς πώληση καθώς δεν πληρούν κανένα κανόνα ασφάλειας τόσο για το χρήστη όδο και για το περιβάλλον. Τα μηχανήματα είναι επικίνδυνα!

Προσοχή στα εξαρτήματα κοπής πολλών μεταλλικών μερών.

Η χρήση εξαρτημάτων κοπής με πολλά μεταλλικά μέρη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ακόμα και σε θανάσιμα ατυχήματα.