54,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 19% ΦΠΑ.
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Ξυλοτρύπανο μήκους 32 cm (διάμετρος 13 mm) ή 46 cm (διάμετρος 19 mm, 22 mm ή 25 mm). Για το ξυλοτρύπανο BT 45.
Αρίδα ξύλου

Σέρβις και συμβουλές