Κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα

Η μάρκα STIHL εξασφαλίζει τόσο την ασφάλεια στην εργασία όσο και τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας στην ανάπτυξη. Μάθετε περισσότερα για τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες μας. . 

Ασφάλεια και ποιότητα STIHL

Με την STIHL απολαμβάνετε αξιόπιστη ασφάλεια εργασίας και μέγιστα ποιοτικά πρότυπα. Μάθετε τώρα περισσότερα. 

Υπηρεσίες και παροχή συμβουλών