Δήλωση για τα cookies

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την χρήση των cookies, των εικονοστοιχείων και παρόμοιων τεχνολογιών (από κοινού “cookies”) σε αυτή την Ενημέρωση για τα Cookies. Αυτά χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου, για να βελτιώσουμε τη φιλικότητα προς το χρήστη και για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ορισμένες αναλύσεις.

Στην παρούσα Δήλωση για τα cookies σας ενημερώνουμε επίσης σχετικά με τις επιλογές που έχετε για τη ρύθμιση των cookies στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των cookies στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί:

ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Στην παρούσα ενημέρωση για τα cookies σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από εμάς σε σχέση με την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπού μας.

Για να σας βοηθήσουμε να βρείτε με μια ματιά τις πληροφορίες που σας αφορούν, έχουμε διαχωρίσει την παρούσα Δήλωση για τα cookies σε επιμέρους τμήματα:

1 ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

1.1 Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο Yπεύθυνος Eπεξεργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Όταν δύο ή περισσότεροι Yπεύθυνοι Eπεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, οι εν λόγω Yπεύθυνοι Eπεξεργασίας είναι από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία, οι λεγόμενοι κοινοί Yπεύθυνοι Eπεξεργασίας.

Ο Yπεύθυνος Eπεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τα Cookies σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο είναι:

    ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
    Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 51 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@stihl.com.cy
    Αριθμός φορολογικού μητρώου:  18009086D

("εμείς", "εμάς").

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

1.2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με την ένδειξη "υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων" ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@stihl.com.cy

2 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουμε στη συσκευή σας και τα οποία περιέχουν δεδομένα όπως προσωπικές ρυθμίσεις σελίδας (π.χ. γλώσσα, ανάλυση οθόνης) και διαπιστευτήρια σύνδεσης. Κάνουμε διάκριση μεταξύ απολύτως απαραίτητων cookies, (προαιρετικών) cookies στατιστικών στοιχείων, (προαιρετικών) cookies μάρκετινγκ και (προαιρετικών) cookies διαμόρφωσης προφίλ. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή της χρήσης αυτών των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα 2.1. Τα χρησιμοποιούμενα cookies αποθηκεύονται για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, γι' αυτό και διακρίνουμε επίσης μεταξύ μόνιμων cookies και cookies περιόδου λειτουργίας (βλ. ενότητα 2.2). 

Εκτός από εμάς (ως το "πρώτο μέρος"), άλλα μέρη ("τρίτα μέρη") μπορούν επίσης να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα από εσάς χρησιμοποιώντας τα δικά τους cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα τρίτα μέρη, ανατρέξτε στην ενότητα "Cookies πρώτου/τρίτου μέρους" (βλ. ενότητα .2.3).

2.1 Κατηγορίες cookies

Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και τη χρήση των λειτουργιών της. Χωρίς αυτά τα cookies, ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει. . 

Cookies στατιστικών στοιχείων

 Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της φιλικότητας του ιστότοπού μας προς τον χρήστη και, ως εκ τούτου, της εμπειρίας του χρήστη, μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς σας. Για παράδειγμα, τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τον αριθμό των επισκέψεων που πραγματοποιείτε, τον μέσο χρόνο που αφιερώνετε και τις σελίδες που βλέπετε. Τα cookies στατιστικών στοιχείων μας βοηθούν να προσδιορίσουμε, για παράδειγμα, ποια στοιχεία της διαδικτυακής μας προσφοράς χρησιμοποιούνται περισσότερο και να αναπτύξουμε περαιτέρω τον ιστότοπό μας με βάση τις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies στατιστικής για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας ("παρακολούθηση χρηστών") .

Cookies μάρκετινγκ

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουν σχετικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη διαχείριση της διαφήμισης και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών. Τα cookies καταγράφουν εάν έχετε επισκεφθεί έναν ιστότοπο και ποιο περιεχόμενο έχετε χρησιμοποιήσει εκεί. Αυτό βασίζεται στη μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής σας. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, όπως οι διαφημιστές, και να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για τους δικούς τους σκοπούς, ώστε να μπορούν να σας εμφανίζονται σχετικές διαφημίσεις και σε άλλους ιστότοπους. Αυτά τα cookies συχνά συνδέονται με λειτουργίες ιστοτόπων τρίτων μερών.

2.2 Περίοδος αποθήκευσης των cookies (μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας)

Τα cookies μπορεί να αποθηκεύονται στη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή προσωρινά.

Τα λεγόμενα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του cookie (ή μέχρι να το διαγράψετε προηγουμένως). Έτσι, για παράδειγμα, αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις γλώσσας, ώστε να μην χρειάζεται να τις διαμορφώσετε ξανά για τον ιστότοπό μας.

Ένα cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύει προσωρινά ένα αναγνωριστικό συνεδρίας όσο είστε ενεργός στον ιστότοπό μας. Αυτό σας αποτρέπει από το να χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά, για παράδειγμα αν αλλάξετε ιστοσελίδα μέσα στον ιστότοπό μας. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπο ή παύουν να ισχύουν όταν λήξει η συνεδρία σας, δηλαδή όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπο ή κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

2.3 Cookies πρώτου/τρίτου μέρους

Ένα cookie πρώτου μέρους είναι ένα cookie που τοποθετείται από εμάς ως Yπεύθυνο Eπεξεργασίας ή από τους επεξεργαστές μας. Η ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E | Υποκατάστημα Κύπρου  επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies πρώτου μέρους για τους δικούς της σκοπούς, ανεξάρτητα από το αν έχει προγραμματίσει η ίδια το cookie ή χρησιμοποιεί το cookie άλλου παρόχου.

Ένα cookie τρίτου μέρους είναι ένα cookie που δεν τοποθετείται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε αυτή τη στιγμή, αλλά από τρίτο μέρος. Αυτός ο τρίτος μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας, όπως ένα διαφημιστικό δίκτυο. Τα cookies τρίτου μέρους προέρχονται από διάφορους τομείς τρίτων που μπορούν να χρησιμοποιούν τα cookies με ευελιξία για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας και σε ιστότοπους τρίτων εκτός της προσφοράς του τρίτου παρόχου (ιδίως για διαφήμιση βάσει του συγκεκριμένου χρήστη). Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο όπου το διαφημιστικό δίκτυο τοποθετεί διαφημίσεις, οι διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να αποθηκεύσουν ένα cookie τρίτου μέρους στη συσκευή σας. Παρόλο που επιτρέπουμε σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας για να εγκαταστήσουν αυτά τα cookies στις συσκευές των χρηστών, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο της χρονικής περιόδου κατά την οποία αυτά τα cookies τρίτων αποθηκεύονται στις συσκευές τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το cookie επεξεργάζονται από το τρίτο μέρος για δικούς του σκοπούς και υπό τον δικό του έλεγχο σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνκαι την Πολιτική Cookies ή υπό κοινό έλεγχο με εμάς. Αυτό περιλαμβάνει επίσης cookies τρίτων από τρίτα κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν την κοινή χρήση πληροφοριών με τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα.

3 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ COOKIES

3.1 Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται τα cookies από προεπιλογή. Εκτός από τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με cookies (βλ. ενότητα 5 της Ειδοποίησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην δέχεται καθόλου cookies ή μόνο ορισμένα cookies ή να ενημερώνεστε όταν αποστέλλονται cookies. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες των ιστοσελίδων μας.

Κατ' αρχήν είναι επίσης δυνατό να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς προαιρετικά cookies- ωστόσο, η χρήση της χωρίς προαιρετικά cookies ενδέχεται να μεταβάλει τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Εάν θέλετε να κάνετε πλήρη χρήση των λειτουργιών των ιστοσελίδων μας, σας συνιστούμε να αποδέχεστε όλα τα cookies.

Σημειώστε ότι η επιλογή σας επηρεάζει μόνο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε όταν κάνατε την επιλογή. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές ή διαφορετικά προγράμματα περιήγησης σε μια συσκευή, συνήθως πρέπει να κάνετε ξανά την επιλογή των cookies. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετά από ενημερώσεις ή αν διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, οπότε θα πρέπει να τις επαναδιαμορφώσετε.

3.2 Η επιλογή σας στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Εάν επιτρέπετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, θα σας εμφανίσουμε ένα banner για τα cookies στον ιστότοπό μας. Αυτό σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies, για παράδειγμα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε προαιρετικά cookies. Τα προαιρετικά cookies τοποθετούνται μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αντίστοιχη κατηγορία cookies. Σημειώστε παρακαλώ ότι τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας και τοποθετούνται πάντα όποτε επιτρέπετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ και να αλλάξετε τις κατηγορίες cookies που έχετε επιλέξει. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τις "ρυθμίσεις cookie" που παρατίθενται στην αρχή του παρόντος κειμένου.

4. COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ

Οι ακόλουθοι πίνακες παρέχουν μια επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε.

5. Eιδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies, καθώς και για το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην Δήλωση απορρήτου.