Εγγραφή του προϊόντος και επέκταση εγγύησης μηχανήματος