Η STIHL...μπροστά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ένας άνδρας αγγίζει με το χέρι του τον κορμό ενός δέντρου

Είμαστε μία επιχείρηση με παγκόσμια εμβέλεια, αλλά ποτέ όμως δεν ξεχνάμε ότι κατά βάση είμαστε μία οικογενειακή επιχείρηση, που κύριο μέλημα της είναι ο άνθρωπος. Τόσο στο επίπεδο των εργαζομένων της και των συνεργατών της, όσο και στο επίπεδο των χρηστών των προϊόντων της.

Παγκόσμια, η STIHL λειτουργεί με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο - προς το συμφέρον της εταιρείας, των εργαζομένων και της κοινότητας. Η ομάδα αναγνωρίζει την ευθύνη της ως μέρος της κοινωνίας σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η STIHL σέβεται την πολιτισμική, κοινωνική, πολιτική και νομική πολυμορφία των κοινωνιών και των εθνών. Αναφορικά με το περιβάλλον, η STIHL δηλώνει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα στη διατήρηση του. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκεί υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και ενεργειακής απόδοσης και της συνεχούς βελτίωσής τους - στις διαδικασίες της εταιρείας μας και στα προϊόντα της. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μακροπρόθεσμα.

Στην Ελλάδα, εδώ και 20 χρόνια βρισκόμαστε κοντά στον συνάνθρωπο μας όταν μας χρειάζεται αλλά και σε συλλόγους, ιδρύματα και δομές που αποδεδειγμένα επιτελούν αξιόλογο έργο με αντικειμενικό σκοπό και στόχο τους, την βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, αλλά και την προστασία της φύσης.

Βρείτε παρακάτω κάποιες από τις πιο πρόσφατες ενέργειες κοινωνικού ενδιαφέροντος της STIHL.