Άμεση επιλογή προϊόντος Κεφαλές κοπής με μεσινέζα
Κεφαλές κοπής με μεσινέζα

Κεφαλές κοπής με μεσινέζα

Κεφαλή κοπής με μεσινέζα, για εργασίες καθαρισμού άκρων γύρω από εμπόδια, για μαλακά και σκληρά ζιζάνια.

Μοντέλο Τιμή
Κεφαλή κοπής AutoCut (με 2 νήματα) από 19,40 €* 
Κεφαλή AutoCut C 3-2 22,70 €*
Κεφαλή κοπής AutoCut C μέχρι τώρα 15,10 €* τώρα14,00 €**
Κεφαλή κοπής AutoCut C 6-2 21,60 €*
Κεφαλή κοπής AutoCut C 26-2 24,80 €*
Κεφαλή κοπής AutoCut 46-2 36,70 €*
Κεφαλή κοπής AutoCut 56-2 40,00 €*
Κεφαλή κοπής FixCut 31-2 30,20 €*
Κεφαλή κοπής SuperCut 20-2 30,20 €*
Κεφαλή κοπής SuperCut 40-2 46,40 €*
Κεφαλή κοπής TrimCut από 13,10 €* 
Κεφαλή κοπής DuroCut 5-2 22,70 €*
Κεφαλή κοπής DuroCut 20-2 35,60 €*
Κεφαλή κοπής DuroCut 40-4 48,60 €*
Κεφαλή κοπής AutoCut 33,50 €*

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.