Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για αρμοκόφτες
Παρελκόμενα για αρμοκόφτες

Παρελκόμενα για αρμοκόφτες

Μοντέλο Τιμή
Φορείο καθοδήγησης FW 20 από 795,00 €* 
Δοχείο νερού για φορείο οδήγησης FW 20 159,00 €*
Δοχείο νερού υπό πίεση 149,00 €*
Σετ τροχών 51,00 €*
Δείκτης κατεύθυνσης κοπής 69,00 €*
Κιτ μετατροπής με σύστημα ταχείας σύσφιξης από 195,00 €* 
Σύνδεσμος νερού 56,00 €*
Πλαίσιο καθοδήγησης 55,00 €*

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.