Άμεση επιλογή προϊόντος Δίσκοι κοπής
Δίσκοι κοπής

Δίσκοι κοπής για αρμοκόφτες

Μοντέλο Τιμή
Διαμαντόδισκος κοπής universal για όλκιμα χυτά 524,00 €*
Διαμαντόδισκος κοπής universal για όλκιμα χυτά 291,00 €*
Δίσκοι συνθετικής ρητίνης 10,80 €*
Διαμαντόδισκος για αρμοκόφτη, κοπή σκυροδέματος Φ 230 81,00 €*
Δίσκοι συνθετικής ρητίνης / Πέτρα από 11,90 €* 
Δίσκοι συνθετικής ρητίνης Άσφαλτος/ Χυτοσίδηρος από 11,90 €* 
Δίσκοι συνθετικής ρητίνης, πέτρα από 11,90 €* 
Δίσκοι συνθετικής ρητίνης, Πέτρα (υγρή κοπή) 20,50 €*
Σκληρό πέτρωμα / Σκυρόδεμα (B) από 373,00 €* 
Διαμαντόδισκοι γενικής χρήσης από 355,00 €* 
Διαμαντόδισκος, Σκυρόδεμα (B) από 118,00 €* 
Διαμαντόδισκος, Άσφαλτος (A) 1) από 189,00 €* 
1) Μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.