Άμεση επιλογή προϊόντος Κεφαλές κοπής με μεσινέζα

Κεφαλή AutoCut C 3-2

Γενικά

Δύο νήματα, για κοπή και καθαρισμό. Η γραμμή του χλοοκοπτικού ρυθμίζεται αυτόματα πατώντας την κεφαλή του χλοοκοπτικού. Η γραμμή κοπής μπορεί να ξαναγεμιστεί από έξω χωρίς να ανοίχθει το περίβλημα. Περίβλημα με λαβή περιγράμματος για χαλάρωση και στερέωση της κεφαλής του χλοοκοπτικού με το χέρι

20,60 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

Γλώσσες Ημερομηνία Σύνδεσμος
manual icon International 13/5/2019