Άμεση επιλογή προϊόντος Μεσινέζες STIHL

Μπομπίνες μεσινέζας

Μπομπίνα νήματος: Απλός χειρισμός και πειστικά αποτελέσματα

Γενικά

Μπομπίνες για FSE 31, FSE 41 και FSE 52

από 11,00 €* 

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.