Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για κοπτικά εξαρτήματα

Τροχιστική λίμα για μαχαίρια

Mühlsägenfeile: Schärft Dickichtmesser und Spitzzahnkreissägeblätter

Γενικά

Για μαχαίρι δενδρυλλίων και πριονόδισκους με μυτερά δόντια.

μέχρι τώρα 6,50 €* τώρα5,20 €**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.