Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για κοπτικά εξαρτήματα
Παρελκόμενα για κοπτικά εξαρτήματα

Βρείτε λίμες και εξαρτήματα για κοπτικά εξαρτήματα των χορτοκοπτικών μηχανημάτων

Μοντέλο Τιμή
Τροχιστική λίμα για μαχαίρια μέχρι τώρα 6,80 €* τώρα5,44 €**
Λαβή λίμας ξύλινη ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Λαβή λίμας FH 3 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επίπεδη λίμα μέχρι τώρα 7,90 €* τώρα6,32 €**
Πρότυπο τροχίσματος από 7,00 €* 
Τσαπραζολόγος 15,00 €*
Βάση λίμας με στρογγυλή λίμα μέχρι τώρα 11,00 €* τώρα8,80 €**

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.