Άμεση επιλογή προϊόντος Χλοοκόπτες
Χλοοκόπτες

Χλοοκόπτες

Χλοοκόπτης για την κοπή εκτάσεων με σκληρό χορτάρι, για σκληρά ζιζάνια και βούρλα.

Μοντέλο Τιμή
Χλοοκόπτης 250-40 από 44,00 €* 
Χλοοκόπτης 250-44 28,00 €*
Χλοοκόπτης, 2 δόντια από 11,00 €* 
Χλοοκόπτης, 4 δόντια από 13,00 €* 
Χλοοκόπτης, 8 δόντια από 13,00 €* 

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.