Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για πλυστικά

Φίλτρο νερού για RE 232 - RE 272 PLUS

Water filter: Protects pumps in professional high-pressure cleaners against dirt

Γενικά

3/4". Προστατεύει την αντλία από ακαθαρσίες στην παροχή νερού. Για RE 232 – RE 272 PLUS.

57,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.