Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Πέλμα δαπέδου από αλουμίνιο

Γενικά

Πλάτος 330mm. Για αναρρόφηση στερεών. Με αφαιρούμενη βούρτσα.

71,08 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.