Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Σωλήνες αναρρόφησης

Saugschläuche: Mit Anschlussstücken für Nass- und Trockensauger

Γενικά

Σωλήνες αναρρόφησης για τις σκούπες SE 62 E- SE 133 ME.

από 37,80 €* 

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.