Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Λαβή γωνιακή για SE 61

Γενικά

Πλαστικό, με ρυθμιστή δύναμης αναρρόφησης., για SE 61 – SE 61 E.

6,80 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.