Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Bούρτσες αναρρόφησης Ø 36 mm.

Brush nozzle: Optimal for sensitive surfaces

Γενικά

Bούρτσες αναρρόφησης Ø 36 mm.

12,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.