Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Επέκταση σωλήνα

Verlängerungsrohre: Für mehr Reichweite Ihres Industriestaubsaugers

Γενικά

Επιχρωμιωμένη, τηλεσκοπική, για SE 62 – SE 122 E.

43,20 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.