Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Επέκταση σωλήνα

Σωλήνες επέκτασης: Αυξήστε την εμβέλεια της βιομηχανικής σας σκούπας

Γενικά

Επιχρωμιωμένη, τηλεσκοπική, για SE 62 – SE 122 E.

μέχρι τώρα 45,00 €* τώρα36,00 €**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.