Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Σάκος απόρριψης

Entsorgungsbeutel: Für die saubere Aufnahme und Entsorgung von Staub, Dreck und Flüssigkeiten

Γενικά

Για απλή απόρριψη χωρίς σκόνες. Συσκευασία 5 τεμαχίων, πλαστικά, για SE 133 ME.

55,10 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.