Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Φίλτρο από σταθερό χαρτί

Rigid paper filter element: Durable filter for efficient dry vacuuming

Γενικά

Φίλτρο από σταθερό χαρτί. Εφεδρικό ή ανταλλακτικό

24,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.