Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για σκούπες

Φίλτρο από σταθερό χαρτί

Filterelement aus stabilem Papier: Widerstandsfähiger Filter für effizientes Trockensaugen

Γενικά

Φίλτρο από σταθερό χαρτί. Εφεδρικό ή ανταλλακτικό

22,70 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.