Άμεση επιλογή προϊόντος Πλυστικά υψηλής πίεσης

RE 150 PLUS

Ηλεκτρικό πλυστικό υψηλής πίεσης RE 150 PLUS: Για αποτελεσματικό καθαρισμό με πρόσθετη άνεση

Γενικά

Ισχυρό και ανθεκτικό πλυστικό υψηλής πίεσης με όλες τις ανέσεις. Ανέμη σωλήνα με οδηγό σωλήνα, πτυσσόμενη μανέλα και σωλήνας υψηλής πίεσης 12 m με ατσάλινο πλέγμα, αντλία υψηλής πίεσης από ορείχαλκο, ρυθμιστής παροχής/πίεσης με μανόμετρο, ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού με ρυθμιστή παροχής, ρυθμιζόμενο μπεκ επίπεδης δέσμης, μπεκ περιστρεφόμενης δέσμης από άφθαρτο κεραμικό υλικό, αντι- στρεπτικός ταχυσύνδεσμος στο πιστόλι, θήκη για τη φύλαξη των μπεκ.

679,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

RE 150 PLUS

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Value
Πίεση λειτουργίας bar 140
Βάρος kg 1) 31
Μέγιστη πίεση bar 2) 180
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας m 5
Ελάχιστη παροχή νερού l/h 540
Μέγιστη παροχή νερού l/h 612
Μέγιστη θερμοκρασία νερού °C 60
Μετρημένη ηλεκτρική τάση V 230
Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης m 12
Κατανάλωση ενέργειας kW 2,9
Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 3) 85
Μήκος καλωδίου ρεύματος m 5
Τάση δικτύου V 230
Συχνότητα (Hz) Hz 50

1) Έτοιμο προς λειτουργία
2) Μέγιστη πίεση
3) K factor according to DIR2006/42/EC = 1.5(dB(A))

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

Γλώσσες Ημερομηνία Σύνδεσμος
manual icon el 13/7/2022