Άμεση επιλογή προϊόντος Είδη δασοκομικών εργασιών & υλοτομίας

Σφύρα Σχισίματος AX 33 CS

Γενικά

Σφύρα με αναστρέψιμη μύτη. Κατάλληλο για μεσαίες έως βαριές εργασίες σχισίματος, και σχίσιμο κορμοτεμαχίων και βαριάς ξυλεία. Με λαβή αγριοκαρυδιάς, μανίκι προστασίας από κρούση και πλάκα ασφάλισης πιστοποιημένη από την εξεταστική επιτροπή δασικής τεχνολογίαςαίες έως βαριές εργασίες σχισίματος, και σχίσιμο κορμοτεμαχίων και βαριάς ξυλεία. Με λαβή αγριοκαρυδιάς, μανίκι προστασίας από κρούση και πλάκα ασφάλισης πιστοποιημένη από την εξεταστική επιτροπή δασικής τεχνολογίας.

97,85 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.