Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός για μέτρημα

Θήκη για σφήνες και μετροταινία

Για σφήνες και μετροταινία

Γενικά

Για τη φύλαξη σφηνών και μετροταινίας. Με μονωμένη πλάτη.

20,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.