Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός για μέτρημα

Στήριγμα 1121 για STIHL Laser 2-σε-1

Γενικά

Για MS 026, MS 260, όλες τις εκδόσεις εκτός VW

1,60 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.