Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία χειρός

Κλαδευτικά πριόνια με καμπύλη λεπίδα PR 27 C, PR 33C

Γενικά

Με καμπύλη λεπίδα για πριόνισμα χωρίς πίεση, π.χ. για την περιποίηση δέντρων.

μέχρι τώρα 85,00 €* τώρα από 68,00 €**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.