Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Θήκη για εργαλεία σε μπιτόνι

Γενικά

Θήκη για εργαλεία σε μπιτόνι

3,30 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.