Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

Μεταλλικό μπιντόνι

Γενικά

Δοχείο 20 L εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.

46,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.