Άμεση επιλογή προϊόντος Καύσιμα, λιπαντικά και παρελκόμενα

NEOVarioClean Eco

VarioClean Eco: Ειδικό καθαριστικό κατασκευασμένο από φυσικές πρώτες ύλες για την απομάκρυνση ελαίων, λιπών και οργανικής βρωμιάς

Γενικά

μέχρι τώρα 12,00 €* τώρα9,60 €**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.