Άμεση επιλογή προϊόντος Σύστημα ΚΟΜΒΙ στον ελαιώνα

Άξονας προέκτασης 1m

Χαλύβδινη προέκταση σωλήνα: Πρόσθετη εμβέλεια 100 cm για το εργαλείο Kombi HT-KM

Γενικά

Προέκταση άξονα για το KM-HT KombiTool. Επέκταση επέκτασης 1 μέτρου.

μέχρι τώρα 119,00 €* τώρα95,20 €**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης και φυλλάδια ασφαλείας

Γλώσσες Ημερομηνία Σύνδεσμος
manual icon International 24/10/2016