Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία Kombi

Ανταλλακτικό μαχαίρι για χορτοκοπτικό μπορντούρας FCB-KM

Ανταλλακτικό μαχαίρι για κοπτικό μπορντούρας

Γενικά

Ανταλλακτικό μαχαίρι για χορτοκοπτικό μπορντούρας FCB-KM

4,30 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.