Άμεση επιλογή προϊόντος Εργαλεία Kombi

Ανταλλακτικό μαχαίρι για χορτοκοπτικό μπορντούρας FCB-KM

Ανταλλακτικό μαχαίρι για κοπτικό μπορντούρας

Γενικά

Ανταλλακτικό μαχαίρι για χορτοκοπτικό μπορντούρας FCB-KM

μέχρι τώρα 4,50 €* τώρα3,60 €**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.