Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για ψεκαστήρες και ραντιστήρια

Σετ από μπεκ ULV

Εκνεφωτής: Μπεκ ULV

Γενικά

Το μπεκ ULV για τον ψεκαστήρα STIHL SR 450 λειτουργεί σαν εκνεφωτής. Διασπά υγρά σε μικροσκοπικά σταγονίδια, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή κατανομή του ψεκαζόμενου υγρού.

μέχρι τώρα 10,80 €* τώρα8,64 €**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Μάιο 2022. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.