Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για ψεκαστήρες και ραντιστήρια

Στήριγμα μπέκ

Για SG 51 και SG 71

Γενικά

Απαραίτητο για τη στερέωση των μπεκ επίπεδης δέσμης στο μηχάνημα.

5,10 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.