Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για ψεκαστήρες και ραντιστήρια

Στήριγμα μπέκ

Για SG 51 και SG 71

Γενικά

Απαραίτητο για τη στερέωση των μπεκ επίπεδης δέσμης στο μηχάνημα.

μέχρι τώρα 4,33 €* τώρα3,46 €**

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιούλιο 2021. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

** Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή, με ισχύ μέσα στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.