Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για χορτοκοπτικά

Προφυλακτήρας χεριών

Handschutz für Freischneider: Schutz der Hände vor herumfliegendem Schnittgut und Steinchen

Γενικά

Πρακτικός προφυλακτήρας χεριών για FS 260, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510 και FS 560.

34,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.