Άμεση επιλογή προϊόντος Οπαδοί TIMBERSPORTS®

Μεταλλικό σήμα

Γενικά

Μεταλλικό σήμα υψηλής ποιότητας, διαστάσεις 30 x 40 cm, τέσσερις τρύπες για στερέωση στον τοίχο.

12,00 €*

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

* Συνιστώμενη λιανική τιμή καταλόγου του κατασκευαστή από τον Ιανουάριο 2023. Περιλαμβάνει Φ.Π.Α..

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.