54,00 €
43,20 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 19% ΦΠΑ.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Για τη διάνοιξη οπών φύτευσης.
Κιτ φύτευσης

Τεχνικές λεπτομέρειες

Διάμετρος-

Σέρβις και συμβουλές