Οι σημαντικότερες πληροφορίες για τη συντήρηση ενός αλυσοπρίονου

Τα αλυσοπρίονα υποβάλλονται σε έντονη καταπόνηση κατά τη χρήση. Η σωστή συντήρηση εξασφαλίζει υψηλή απόδοση με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Συντήρηση ενός βενζινοκίνητου αλυσοπρίονου STIHL MS 261 C-M

Η συντήρηση του αλυσοπρίονου πραγματοποιείται σε διάφορα διαστήματα

Για βέλτιστη απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής του αλυσοπρίονου, συνιστούμε να συντηρείτε και να καθαρίζετε το μηχάνημά σας πριν και μετά από κάθε χρήση. Επιπλέον, υπάρχουν πρόσθετες εργασίες συντήρησης που προκύπτουν σε συγκεκριμένα διαστήματα. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις εργασίες συντήρησης και τα χρονικά διαστήματα συντήρησης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του μηχανήματός σας. Σε περίπτωση ασαφειών, μπορείτε να μεταβείτε σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL.

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο STIHL MS 461 σε κορμό δέντρου, από πίσω άτομο με προστατευτικό ρουχισμό

Μέτρα συντήρησης πριν και μετά από κάθε χρήση

 • Προτού χρησιμοποιήσετε το  αλυσοπρίονο, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σε ασφαλή κατάσταση. Για το σκοπό αυτό, διεξάγετε οπτικό έλεγχο: Είναι άθικτα το  αλυσοπρίονο και τα χειριστήρια του; Είναι σωστά τοποθετημένη η λάμα, η αλυσίδα πριονιού, ο συγκρατητήρας αλυσίδας και άλλα αξεσουάρ;
 • Δοκιμάστε τον μοχλό γκαζιού, τη φραγή μοχλού γκαζιού, τον μοχλό τσοκ, τον μοχλό κλαπέτου εκκίνησης, τον διακόπτη διακοπής, τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών (ανάλογα με τον εξοπλισμό).
 • Βεβαιωθείτε ότι το φρένο αλυσίδας λειτουργεί.
 • Εξετάστε την κατάσταση της αλυσίδας  (καταπόνηση και τάνυση αλυσίδας) και τη λάμα.
 • Είναι εντάξει η λίπανση της αλυσίδας;
 • Βεβαιωθείτε ότι η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και η τάπα του ρεζερβουάρ λαδιού είναι κλειστές.
 • Δεν πρέπει να τρέχει καύσιμο από το μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο.
 • Μετά τη χρήση, καθαρίστε το  αλυσοπρίονο και καθαρίστε το από ρινίσματα και σκόνη.
Λειτουργικές ουσίες για τη συντήρηση του αλυσοπρίονου: STIHL Varioclean, σπρέι πολλαπλών χρήσεων και Superclean

Τακτικές εργασίες συντήρησης

 • Καθαρίζετε τακτικά τη λάμα (την αναστροφή, την οπή εισόδου λαδιού και το κανάλι εξόδου λαδιού, καθώς και την αυλάκωση της λάμας), το καπάκι του αλυσοτροχού, τις νευρώσεις κυλίνδρου και τις εσωτερικές πλευρές του καλύμματος και του καπακιού του φίλτρου.
 • Συνιστάται μετά από κάθε αλλαγή ή τρόχισμα της αλυσίδας να αναποδογυρίζετε τη λάμα και να αφαιρείτε τα γρέζια, αν είναι απαραίτητο.
 • Ελέγξτε σε καινούργιες αλυσίδες πριονιού μετά το στρώσιμο την τάνυση της αλυσίδας και μην εργάζεστε ποτέ χωρίς λίπανση αλυσίδας.
Αλυσοπρίονο STIHL, μπροστά του το STIHL Varioclean για συντήρηση

Γιατί χρειάζεται να καθαρίζεται ένα αλυσοπρίονο;

Όποιος θέλει να φροντίσει σωστά το αλυσοπρίονό του, θα πρέπει να το καθαρίζει μετά από κάθε χρήση. Ιδίως η ρύπανση από ρητίνη σε συνδυασμό με πριονίδι και λάδι αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει πραγματική πρόκληση. Όσο παλαιότεροι είναι οι ρύποι της ρητίνης, τόσο πιο επίμονα κολλάνε – στο περίβλημα, στη λάμα ή στην τροχαλία αντιστροφής. Συνιστάται η έγκαιρη αφαίρεση όλων των ιχνών ρητίνης από τη λάμα και το περίβλημα. Το καθαριστικό γενικής χρήσης STIHL είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό του αλυσοπρίονου.

Με μια ματιά: Συντήρηση ηλεκτρικών, επαναφορτιζόμενων και βενζινοκίνητων αλυσοπρίονων

Συντήρηση και καθαρισμός ηλεκτρικών αλυσοπρίονων

Τα ηλεκτρικά αλυσοπρίονα έχουν απλούστερη δομή από τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα και για το λόγο αυτό απαιτούνται λιγότερα βήματα εργασίας. Τα σημαντικότερα βήματα είναι:

 • Απομάκρυνση γρεζιών και σκόνης (με πινέλο, μαλακή βούρτσα ή καθαριστικό ρητίνης STIHL)
 • Καθαρίστε την περιοχή του αλυσοτροχού με ένα υγρό πανί ή καθαριστικό ρητίνης STIHL
 • Καθαρισμός αυλάκωσης λάμας
 • Αφαίρεση γρεζιών που σχηματίζονται στην αυλάκωση λάμας
 • Καθαρισμός των οπών αερισμού με ένα πινέλο


Για την αφαίρεση των γρεζιών της λάμας ενδείκνυται η συσκευή αφαίρεσης γρεζιών λάμας της STIHL.

Συντήρηση και καθαρισμός επαναφορτιζόμενων αλυσοπρίονων

Εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται παραπάνω, συνιστούμε τα παρακάτω βήματα εργασίας σε επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα:

 • Απομακρύνετε τα ξένα σώματα από την υποδοχή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και καθαρίστε την υποδοχή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με ένα υγρό πανί.
 • Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές στην υποδοχή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με ένα πινέλο ή με μια μαλακή βούρτσα.

Συντήρηση και καθαρισμός βενζινοκίνητων αλυσοπρίονων

Στο βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο προστίθενται και άλλα βήματα εργασίας:

 • Βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ καυσίμου και λαδιού πρόσφυσης αλυσίδας είναι στεγανό και ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου ή λαδιού πρόσφυσης αλυσίδας.
 • Τακτικός καθαρισμός του φίλτρου αέρα και του περιβλήματος φίλτρου αέρα
 • Τακτικός έλεγχος του μπουζί για φθορά και αφαίρεση αιθάλης

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε: Η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός του  αλυσοπρίονου σας διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία, συμβάλλοντας στην ασφαλή εργασία. Τα λερωμένα φίλτρα αέρα και μπουζί μπορούν να μειώσουν την απόδοση, να αυξήσουν τη φθορά και να προκαλέσουν δυσκολίες εκκίνησης και απώλεια απόδοσης σε προχωρημένο στάδιο. Εάν διαπιστώσετε ελαττώματα, απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Σύνοψη: Συντήρηση αλυσοπρίονου

 • Τα αλυσοπρίονα απαιτούν τακτική συντήρηση. Ορισμένες εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται κατά κανόνα πριν και μετά τη χρήση και άλλες θα πρέπει να εκτελούνται σε μεγαλύτερα διαστήματα.
 • Μια λεπτομερής επισκόπηση όλων των μέτρων συντήρησης και των διαστημάτων συντήρησης μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης.
 • Η STIHL συνιστά την ανάθεση ορισμένων εργασιών συντήρησης σε κάποιο πιστοποιημένο αντιπρόσωπο. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης.
 • Ο πιστοποιημένος αντιπρόσωπος είναι στη διάθεσή σας για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τη σωστή συντήρηση του  αλυσοπρίονου σας και, εάν το επιθυμείτε, την εκτελεί για εσάς.
 • Ξέρατε ότι: Η συμφέρουσα εγγύηση 2+1 ισχύει για όλα τα  μηχανήματα της STIHL σας προσφέρει επιπλέον χρόνο εγγύσης. Ρωτήστε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο για αυτή την υπηρεσία.
 • Εκτός από τη συντήρηση, είναι επίσης σημαντική η σωστή φύλαξη, ώστε το αλυσοπρίονο να παραμένει αποδοτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.