18,00 €
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν 19% ΦΠΑ.
Επιλογή είδους
Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
Αγοράστε αυτό το προϊόν επιτόπου στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο μας. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Στιβαρός δίσκος κοπής για υγρή κοπή πέτρας και σκυροδέματος χωρίς νέφος σκόνης – με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη περίπου κατά 30% και ταχύτητες κοπής αυξημένες έως και κατά 50% σε σχέση με δίσκο στεγνής κοπής.
Abrasive cutting wheel - Stone (wet cutting)

Σέρβις και συμβουλές